Lénárt Évi Parapszichológus írásai az emberi test és lélek természetértől - csokorba szedve

2015.12.10 10:23

 

 

ANYAGI ÉS IDEÁK VILÁGA

A világ anyagi szintje mellett az ideák világa is létezik, ami a platóni felfogáshoz hasonlóan azt jelenti, hogy minden egyes teremtett, keletkezett dolgot valamiféle idea előz meg, illetve minden dolognak megvan az ideák szférájában a lenyomata, kliséje. Ezt az egyértelműen idealista filozófiát részben a pszi kutatások „magasabb tudatdimenziói”, részben pedig az ún. pszi- és morfogenetikus mezőelméletek valószínűsítik tudományos szempontok szerint is. Mindezek azt sugallják, hogy egy „kozmikus emlékezetben” vagy tudati tárházban valóban léteznek elő és utóképei a formai és tárgyi megnyilvánulásoknak beleértve a fejlődési és viselkedésbeli kliséket is. A mágikus gondolkodás mindig is úgy vélte, hogy a gondolati vagy szimbológiai szinteken végzett szertartások és rítusok befolyásolják az anyagi történéseket, idesorolhatók az úgynevezett ideoprojektorok, amelyek egy adott ideát „sugároznak” a hatás létrejöttéhez, ennek szakrális példái például a tibeti buddhizmus imamalmai, tágabb értelemben pedig a természetgyógyászatban találhatunk egyéb analógiákat, elég ha itt a szimbólumokkal való gyógyításra vagy a „szellem- illetve fantomsebészetre” gondolunk.

 

 

PSZICHOMETRIA

Már a parapszichológiai vizsgálatok kezdetén felfigyeltek arra, hogy bizonyos emberek különböző tárgyak közelségében illetve megérintésével, képesek az azok múltjával kapcsolatos eseményekről helytálló információkat közölni. Ezeknek a – médiumitással is összefüggőnek tartott – képességekről viszonylag kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre, ám az ismert pszi képességek alapján létezésük valószínűsíthető. Ennek a pszichometriának nevezett képességnek az alapját jelentheti az is, hogy az emberi tudat a térben és időben kötetlenül képes észlelni, így egy tárgy, mint időbeni tartós „esemény” viszonyítási pontként szolgálhat a pszi útján szerzett információkhoz. A pszichometriát a gyakorlatban például a bűnügyi nyomozásokban is felhasználják.

 

 

MEGSZÁLLOTTSÁG

Az emberi lélek (szellem, tudat) egyfajta nyitott rendszer, amit a különböző testetlen entitások megszállni képesek. A démoni megszállottság állapotában a megszállt ember nem a maga ura, gondolatait, cselekedeteit a megszálló démon uralja, az illető életének befolyásolásával, irányításával elégítve ki szenvedélyeit. Ehhez persze az emberi lélek védtelensége vagy hajlama is szükséges, amit a „démoni erők” számára az eleve meglévő szenvedélyek és lelki gyengeségek biztosíthatnak. Ezeknek az állapotoknak a megszüntetéséhez majd minden korban és kultúrában különböző tisztító, purgáló szertartást alkalmaztak (szellem-, ördög-, illetve démonűzés).

 

 

HIPNÓZIS

A hipnózis mai alkalmazása az orvoslásban és a pszichológiában terápiás célzatú, szervi és pszichés problémák esetén.A hipnotizált ilyenkor az időben visszafelé vezetve átélheti „korábbi életeinek” eseményeit, sokszor olyan információkat szolgáltatva a kétkedőknek, amiket logikai vagy érzékszervi úton biztosan nem szerezhetett meg. Valószínű elképzelés az is, hogy ilyenkor a hipnózisban lévő alany tudata kilép az általunk ismert tér-idő korlátai közül, és a kollektív tudattalan tárházában észleli az emberi létezés felhalmozódott emlékeit. Mindez összevethető a hagyományokból ismert Akasha mező fogalmával, bár nehezíti a helyzetet, hogy az átélő gyakran a jövőben létező, úgynevezett „következő életek” élményeiről is beszámol.

 

 

KARMA

A karma visszahatásai nemcsak egy élet időtartamában képzelhetők el, hanem a reinkarnációs felfogás szerint, életek sorozatain keresztül is befolyásolják a sorseseményeket, illetve az emberi találkozások lehetőségeit és kimeneteit. A karma így egy új leszületésnél a korábbi életekben felhalmozott tett-következmény halmaz aktuális állapotaként, vagyis az adott sors meghatározójaként is felfogható. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy mindez nem a büntetés és jutalmazás alapján, hanem a tanulságos megtapasztalás szempontjai által fejti ki hatását, ami végsősoron egy végtelenül türelmes pedagógiai rendszer működését sejteti.

 

 

 

A cikket írta : 

Lénárt Évi Parapszichológus